آموزش فلش - رسم خط و چهارضلعی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 10:44 ق.ظ

رسم خط با ابزار Line: 

ابزار Line‌ را در جعبه ابزار انتخاب کنید. به منوی Properties

رسم خط با ابزار Line در فلش

با گرفتن کلید ماوس و کشیدن آن روی صفحه ترسیم، خط مورد نظر را رسم کنید. برای کشیدن خط با زاویه 45 درجه، کلید Shift صفحه کلید را هنگام رسم خط نگه دارید.

رسم خط در فلش


رسم خط با ابزار Line: 

ابزار Line‌ را در جعبه ابزار انتخاب کنید. به منوی Properties

رسم خط با ابزار Line در فلش

با گرفتن کلید ماوس و کشیدن آن روی صفحه ترسیم، خط مورد نظر را رسم کنید. برای کشیدن خط با زاویه 45 درجه، کلید Shift صفحه کلید را هنگام رسم خط نگه دارید.

رسم خط در فلش
رسم چهارضلعی با ابزار Rectangle: ابزار Rectangle را در جعبه ابزار انتخاب کنید. به منوی Properties
رسم چهارضلعی با ابزار Rectangle در فلش
مانند رسم خط، کلید ماوس را گرفته و با کشیدن ماوس، چهار ضلعی مورد نظر را رسم کنید.
رسم چهارضلعی در فلش
برای تغییر رنگ حاشیه شکل، ابتدا ابزار Selection را در جعبه ابزار انتخاب کنید.
تغییر رنگ حاشیه شکل در فلش
با استفاده از ابزار Selection روی حاشیه شکل دوبار کلیک کنید تا تمام آن انتخاب شود. اکنون در پنل خصوصیات (Prperties) می توانید رنگ حاشیه و همچنین ضخامت آن را تغییر دهید. در شکل زیر پس از انتخاب حاشیه شکل، رنگ آن را تغییر دادیم.
تغییر رنگ حاشیه شکل در فلش
برای تغییر رنگ حاشیه همراه با رنگ داخل شکل، توسط ابزار Selection دوبار روی داخل شکل کلیک کنید تا تمام شکل انتخاب شود. اکنون در پنل خصوصیات می توانید رنگ حاشیه و رنگ داخل شکل را تغییر دهید.
تغییر رنگ حاشیه و داخل شکل در فلش
منبع:
http://persiangfx.com/fa/tutorials/flash/basics/usage-of-panels-drowing-shapes-in-flash/