آموزش فلش - رسم دایره، چند ضلعی و ستاره  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1391 در ساعت 11:51 ب.ظ
رسم دایره با ابزار Oval: برای رسم دایره با ابزار Oval، چند لحظه کلید ماوس را روی ابزار Rectangle‌ قرار دهید تا ابزارهای دیگر داخل آن نیز آشکار شوند. ابزار Oval را انتخاب نمایید.
رسم دایره با ابزار Oval در فلش

مانند رسم چهار ضلعی، کلید ماوس را گرفته و با کشیدن ماوس، دایره یا بیضی مورد نظر را رسم کنید.
رسم دایره در فلش

برای تغییر رنگ حاشیه و داخل شکل، دقیقاً مانند چهارضلعی عمل کنید.
رسم دایره با ابزار Oval: برای رسم دایره با ابزار Oval، چند لحظه کلید ماوس را روی ابزار Rectangle‌ قرار دهید تا ابزارهای دیگر داخل آن نیز آشکار شوند. ابزار Oval را انتخاب نمایید.
رسم دایره با ابزار Oval در فلش

مانند رسم چهار ضلعی، کلید ماوس را گرفته و با کشیدن ماوس، دایره یا بیضی مورد نظر را رسم کنید.
رسم دایره در فلش

برای تغییر رنگ حاشیه و داخل شکل، دقیقاً مانند چهارضلعی عمل کنید.

رسم چند ضلعی و ستاره با ابزار PolyStar:
برای رسم چند ضلعی و ستاره توسط این ابزار، کلید ماوس را روی ابزار چند ضلعی فشار دهید تا ابزارهای داخل آن نیز آشکار شوند. ابزار PolyStar را انتخاب نمایید.
رسم چند ضلعی و ستاره با ابزار PolyStar در فلش

از قسمت Tool Settings در پنل خصوصیات این ابزار، روی دکمه Option‌ کلیک کنید. با انجام این کار پنجره کوچکی با عنوان Tool Settings ظاهر می شود.
خصوصیات ابزار PolyStar در فلش

در پنجره ظاهر شده، در قسمت Style گزینه polygon را برای رسم چند ضلعی و یا star‌ را برای رسم ستاره انتخاب نمایید.
رسم ستاره در فلش

در قسمت های زیر تعداد اضلاع ستاره یا چند ضلعی و ضخامت پره ها را به ترتیب مشخص کنید. به عنوان مثال، برای رسم مثلث، گزینه polygon را انتخاب کرده و مقدار 3 را در قسمت تعداد اضلاع وارد کنید. برای رسم دقیقاً مانند رسم شکل های گذشته عمل کنید.
رسم چند ضلعی در فلش

منبع:
http://persiangfx.com/fa/tutorials/flash/basics/usage-of-panels-drowing-shapes-in-flash/