آموزش فلش - حرکت دادن و رنگ کردن شکل  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1391 در ساعت 11:23 ب.ظ

برای حرکت دادن شیء، یکی از دو روش زیر را انجام دهید:
- ابزار Selection را انتخاب کرده و سپس با گرفتن و کشیدن ماوس شکل مورد نظر را حرکت دهید.
- شکل را انتخاب کرده سپس توسط پیکان های جهت نما در صفحه کلید، شیء مورد نظر را به جهات مختلف حرکت دهید.
هنگامی که چند شکل را روی هم رسم می کنید، آخرین شکل رسم شده روی شکل های دیگر قرار خواهد گرفت. فلش، این امکان را در اختیار کاربر قرار می دهد تا ترتیب قرارگیری شکل های رسم شده را تغییر دهد.
برای تغییر ترتیب قرارگیری شکل مورد نظر نسبت به شکل های دیگر، شکل مورد نظر را انتخاب کرده و یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
نکته: برای تغییر ترتیب قرارگیری، باید شکل¬ها در حالت Object Drawing رسم شده باشند.
- برای قرار دادن شکل انتخاب شده مورد نظر در زیر تمام شکل ها یا در روی تمام شکل های دیگر، به منوی Modify رفته و از دستور Arrange به ترتیب دستور Send to Back یا Bring to Front را انتخاب کنید.

تنظیمات حرکت دادن شکل در فلش

در شکل زیر (شکل سمت چپ) پس از انتخاب مثلث، با استفاده از دستور گفته شده، شکل را در زیر شکل های دیگر قرار دادیم (شکل سمت راست).
حرکت دادن شکل در فلش
- برای قرار دادن شکل انتخاب شده در پشت شکل زیری یا در روی شکل انتخاب شده، به منوی Modify رفته و از دستور Arrange به ترتیب دستور Send to Back یا Bring to Front را انتخاب کنید.
تنظیمات تغییر موقعیت شکل در فلش
برای حذف یا پاک کردن شیء یا اشیای روی صفحه، پس از انتخاب شیء کلید Delete روی صفحه کلید را فشار دهید.


رنگ ها، ترکیب رنگی و خطوط حاشیه

پنل رنگ در فلش، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا با حالت ها و جلوه های ویژه شکل مورد نظر را رنگ نمایید. این پنل دارای قسمت های مختلفی می باشد که در زیر شما را با مهمترین قسمت ها و امکانات این پنل آشنا می کنیم:
پنل رنگ در فلش
Stroke Color: رنگ حاشیه شکل را تغییر می دهد.
Fill Color:
رنگ داخل شکل را تغییر می دهد.
Color Type Menu
که شامل امکانات زیر است:
- None:
رنگ داخل شکل را حذف می کند.
- Solid Color:
داخل شکل را رنگ می کند.
- Linear Gradient:
یک ترکیب رنگی (تلفیقی از دو یا چند رنگ) را در یک مسیر خطی و صاف ایجاد می کند.
- Radial Gradient:
یک شیب رنگی (تلفیقی از دو یا چند رنگ) را در حالت دایره ای ایجاد می کند.
- Bitmap Fill:
داخل شکل را با عکس انتخاب شده پر می کند.
RGB:
مقدار و شدت قرمزی، سبزی و آبی رنگ داخل شکل را تغییر می دهد.
Alpha:
مقدار شفافیت رنگ را تنظیم می کند.
برای مشاهده و آشکار کردن پنل رنگ، به منوی Window رفته و گزینه Color را انتخاب کنید.

منبع:
http://persiangfx.com/fa/tutorials/flash/basics/moving-and-arrangment-and-coloring/